|

آیین معارفه و تکریم مسئول حراست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی آیین معارفه و تکریم مسئول حراست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با حضور معاون امور استان های اداره کل حراست وزارت ورزش و جوانان و مدیر کل حراست استان برگزار شد.