به گزارش خبرگزاری برنا از بیرجند و به نقل از روابط عمومی شبکه دامپزشکی قاینات، علی گوهری با بیان اینکه در ماه جاری در راستای مبارزه و کنترل بیماری های مشترک بین انسان و دام از واحدهای پرورش شتر شهرستان خونگیری شده است، اظهار داشت: این خونگیری در راستای تشخیص بیماری بروسلوز(تب مالت) انجام شده است.

وی ادامه داد: درراستای فعالیت های حیاتی و پیشگیرانه دامپزشکی علیه بیماری های خطرناک قابل انتقال بین انسان و دام تمامی دام های حساس شهرستان برابر برنامه پیش بینی در خصوص بیماری بروسلوز مورد آزمایش قرار می گیرند.

رئیس شبکه دامپزشکی قاینات گفت: دامپزشکی قاین با انجام این فعالیت ها علاوه بر حفظ سلامت دام ها سبب جلوگیری از بروز بیماری های فوق در جمعیت انسانی می شود.

گوهری تصریح کرد: با آزمایشات انجام شده از نظر بیماری بروسلوز (تب مالت) بر روی دام های این شهرستان، تاکنون مورد مثبتی تشخیص داده نشده است.

وی افزود: تمامی اقدامات بهداشتی، کنترل و مبارزه دامپزشکی در جهت ریشه کنی بیماری های دامی و مشترک بین انسان و دام بوده که این اقدامات سبب جلوگیری از خسارات اقتصادی فراوان به جمعیت دامی منطقه و حافظ سلامت و بهداشت عمومی جامعه است.

انتهای پیام/