به گزارش خبرگزاری برنا از بیرجند، مهدی ماهگلی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بازار نقشی اثرگذار در رونق کسب و کار و اشتغال دارد، اظهار داشت: برآورده ساختن انتظارات مردم و مصرف کنندگان مهم ترین رسالت اصناف است.

وی با اشاره به اینکه بازار در طول تاریخ همواره یکی از ارکان اساسی و جدایی ناپذیر جامعه اسلامی بوده است، گفت: بازار به عنوان عنصری تعیین کننده به عناوین مختلف در درون جامعه در حال نقش آفرینی است و هدف دولت توانمندسازی و تقویت تشکل های خصوصی و مردم نهاد در سطح جامعه است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست امسال در خراسان جنوبی تعداد 897 پروانه کسب صادر شده است، اظهار کرد: از این تعداد 166پروانه تولیدی 437 پروانه توزیعی و 294 پروانه خدماتی و خدمات فنی بوده است.

ماهگلی با بیان اینکه با صدور این پروانه کسب ها حدود یک هزار و 300 نفر در سطح واحدهای صنفی، مشغول کسب و کار شده اند، گفت: بیرجند با 406 پروانه و قاین با 159 پروانه بیشترین پروانه های صادر شده را دارند و شهرستان های زیرکوه و خوسف با 18 و 13پروانه کمترین پروانه های صادر شده در این مدت بوده است.

وی ادامه داد: امید است این قشر عظیم با یک برنامه ریزی و هدف گذاری مطلوب در سال جدید بتوانند سبب رونق فضای کسب و کار و تحرک و پویایی جامعه شوند.

انتهای پیام/