به گزارش خبرگزاری برنا، این مسابقات که در رشته های انفرادی  Pes2016 و   Clash Royal و با استقبال کم نظیر علاقه مندان و همزمان بر روی ۳ کنسول برگزار شد،  نفرات برتر به شرح زیر مشخص شدند.

در رشته Clash Royal ؛ مصطفی بهلگردی،محمد مهدی معینی اول و دوم شدند و در رشته Pes 2016 ؛علی امیر آبادی ، امیر حسین دیمه و علی سورگی به ترتیب اول تا  سوم شدند.

این مسابقات برای اولین بار برای گروه بندی از نرم افزار سیستمی استفاده شد که مشابه آن در مسابقات کشوری برگزار نشده است و تمام بازی ها و سید بندی از طریق سیستم برای بازیکنان و تماشای بینندگان پخش شد .