به گزارش خبرگزاری برنا؛ مدیرکل هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: میانگین بارندگی استان در طی پاییز امسال حدود 100 درصدی کاهش داشته است.
علیرضا خندان رو  اظهارکرد: تغییر اقلیم دلایل و مباحث گسترده‌ای دارد که برخی بر وجود این پدیده و برخی بر نبود آن تاکید دارند.

وی افزود: در حال حاضر در استان از عوامل مشهود این امر بحث خشکسالی است که در بیتشر نقاط استان و کشور نیز خود را نشان داده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌جنوبی تاکید کرد: از جمله دلایل بروز خشکسالی گرم شدن زمین است که در حال حاضر کره زمین نسبت به دهه‎ها و قرن‏های قبل گرم‌تر شده است.

خندان رو با اشاره به اینکه آلودگی هوا، افزایش وسایل نقلیه و اضافه شدن جمعیت از دلایل گرم شدن جو زمین است ، ادامه داد: بنا به اعتقاد دانشمندان یکی از نشانه‌های تغییر اقلیم تغییر رژیم بارشی است که این امر در استان نیز مشهود است که در حال حاضر در زمستان بیشتر بارش‌های را شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: با توجه به تغییرات بارشی این امر کشاورزی را نیز تحت تاثیر قرار داده که در این زمینه کشاورزان باید با توجه به تغییر رژیم بارشی تغییر الگوی کشت را نیز داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌جنوبی ادامه داد: همچنین با توجه به گرم شدن و بحث خشکسالی کاهش آب‌های زیرزمینی را شاهد هستیم که در این خصوص نیز باید در کشاورزی استان در بحث آبیاری‌ها نیز تغییراتی را داشته باشیم.
خندان‌رو با اشاره به اینکه خشکسالی در حال حاضر بیشتر خود را نشان داده است، افزود: تغییر بارندگی، افزایش روزهای همراه با گرد و خاک از پیامدهای تغییر اقلیم است.

وی با تاکید بر اینکه در مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم مردم نقش اساسی را دارند، گفت: با توجه به کاهش بارندگی و کمبود منابع آبی مردم می‌توانند با صرفه‌جویی در مصرف آب، کاشت محصولات با نیاز آبی کمتر تا حدودی با پیامدهای این پدیده مقابله کنند.
مدیرکل هواشناسی خراسان‌جنوبی تصریح کرد: میانگین بارندگی استان در طی پاییز امسال حدود 100 درصد کاهش داشته و با توجه به پیش‎بینی‌های انجام شده تا آخر پاییز امسال نیز حدود 10 تا 20 درصد کاهش بارندگی خواهیم داشت.