به گزارش خبرگزاری برنا، محمد سالاری افزود: در هفت ماهه نخست امسال تعداد ۲۶ فقره پروانه اکتشاف با مساحت ۱۷۴ کیلومتر مربع و با پیش بینی هزینه اکتشاف ۹۴ هزار و ۱۳۶ میلیون ریال صادر شده است.

 وی بیان کرد: در حال حاضر تعداد کل پروانه‌های اکتشاف معتبر استان  به ۲۲۲ فقره رسیده است.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان‌جنوبی اظهارکرد: همچنین در این مدت تعداد گواهینامه‌های کشف صادره ۱۷ فقره با ذخیره قطعی ۹ میلیون و ۹۳۵ هزارتن و ذخیره احتمالی میلیون ۲ میلیون و ۵۷۰ هزارتن و با هزینه عملیات ۲۳ هزار و ۳۶۸ میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد: با احتساب گواهینامه‌های صادره طی امسال تعداد کل گواهینامه‌های معتبر استان ۱۴۱ فقره با ذخیره قطعی و ۲۹۲ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۹۰۰ تن، ذخیره احتمالی یک میلیون و ۹۵۵ هزار و ۷۶۴ تن و هزینه عملیات ۱۵۴ هزار و ۳۵۹ میلیون ریال است.

وی افزود: تعداد پروانه‌های بهره برداری معدنی صادره در هفت ماهه نخست امسال ۹۵ برابر ۲۳ فقره با ذخیره قطعی ۳۴۸ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۳۰۰ تن و استخراج اسمی سالیانه یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۳۳ تن با سرمایه گذاری ۵ میلیون و ۴۵ هزار و ۱۱۲ میلیون ریال و اشتغال ۱۳۰۰ نفر بوده است.

سالاری ادامه داد: هم اکنون تعداد کل پروانه‌های بهره برداری معادن استان ۴۶۳ فقره با ذخیره قطعی ۲ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزارو ۸۳۵ تن و استخراج سالیانه ۱۲ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۵۰۴ تن رسیده است.

به گفته وی سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری از این معادن ۱۳ میلیون ۲۴۱ هزار و ۶۷۷ میلیون ریال و اشتغال 9969نفر است.