به گزارش خبرگزاری برنا، محمد ابراهیم شرکاء در آئین افتتاحیه دومین دوره ممیزی ضوابط ابلاغی صنعت برق در شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ضمن خیرمقدم به ممیزان شرکت توانیر اظهار داشت: این نیروگاههای خورشیدی از محل منابع بند 69 و بند" ز"  قانون بودجه اجرا شده است.

وی با بیان اینکه 14 روستا استان خراسان جنوبی از طریق انرژی های نو برق رسانی شده است بیان کرد: به تمامی سایت های مسکن مهر با 32 هزار واحد پیش بینی شده در سطح استان برق رسانی شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی  با بیان اینکه کاهش و تک رقمی شدن تلفات در راستای طرح جهادی کاهش تلفات از اولویتهای این شرکت است ادامه داد: با اقدامات انجام شده میزان انرژی های توزیع نشده به کمتر از یک دقیقه ( معادل 24 ثانیه در روز )به ازای هر مشترک کاهش یافته است.

 شرکاء بیان کرد: کنترل پیک بار سال گذشته استان در حد 251.8 مگاوات و کنترل پیک استان درحد پیک سال 86 از طریق مدیریت مصرف به سمت تقاضا و دستیابی به عملکرد کمتر از اهداف تعیین شده از سوی توانیر(با توجه به الحاق طبس و فروش انشعابات جدید) نیز اجرایی شده است.

وی به راه اندازی نخستین گروه خط گرم فرمان از راه نزدیک در مرکز استان اشاره کرد و گفت: بیش از30 میلیاردریال از اعتبارات بند"ز"قانون بودجه گذشته جذب و دریافت شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از پیاده سازی کامل سیستم Gis در سطح شرکت خبرداد و گفت: داشبورد مدیریتی (MIS)  به منظور گردآوری و پردازش اطلاعات مدیریتی در تمام حوزه های شرکت راه اندازی شده است.

وی تعداد مشترکان برق در سطح استان را 345 هزار و 365 مشترک اعلام کرد و گفت: 202 هزار 706 مشترک شهری و 138 هزار و668 مشترک روستایی و 4 هزار 621 مشترک سنگین است.

 شرکاء درصد جمعیت روستایی برخوردار از نعمت برق را 99.8 درصد، چاههای کشاورزی برق دار را95.7 درصد و جمعیت شهری برخوردار از نعمت برق را 100 درصد ذکر کرد و افزود: به تمامی روستاهای بالای 10 خانوار استان برق رسانی شده است.