به گزارش خبرگزاری برنا، با اشاره به برداشت انار در خراسان‌جنوبی از فعالیت 9500 خانوار در زمینه برداشت انار خبر داد و گفت: شیشه کپ، قندقرمز، زاغ یزدی، شهبار از جمله ارقام انار در استان هستند.

وی در ادامه رقم شیشه کپ را مهم‌ترین رقم انار صادراتی در استان و کشور ذکر کرد و افزود: طی سال گذشته  4141 هکتار از اراضی استان زیرکشت انار شیشه کپ بود که حدود 32 هزار تن انار از این اراضی برداشت شد و 763 هزار میلیون ریال درآمد عاید استان شد.

‎ولی‌پورمطلق با اشاره به اینکه بیش از 4166 هکتار در استان زیر کشت این محصول است، از پیش‌بینی تولید 38 هزار تن انار رقم شیشه کپ طی امسال خبر داد و اظهارکرد: با برداشت این میزان محصول 874 هزار میلیون ریال درآمد عاید استان می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: بیشترین سطح کشت انار مربوط به شهرستان فردوس است.