به گزارش خبرگزاری برنا،حسین امامی اظهارکرد: پیشرفت فیزیکی سد سیاهو تا کنون حدود 91 درصد است. 

وی افزود: اعتبار هزینه شده در خصوص احداث این پروژه تا پایان سال گذشته 24 میلیارد تومان بوده و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه در امسال و سال‌های بعد 19 میلیارد تومان است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی ادامه داد: پیش بینی می‌شود در صورت تامین اعتبار آبگیری سد در اواخر شهریور ماه 96 انجا شود و تا اوایل سال 97 به بهر برداری کامل برسد.

امامی تصریح کرد: در صورت بهره‌برداری از سد سالیانه حدود 4.6 میلیون متر مکعب آب برای مصارف زیست‌محیطی، کشاورزی و با اهداف دیگر تنظیم شود که بخش اعظم آن مربوط به سیلاب‌های فصلی است.

وی در خصوص پروژه انتقال آب به استان یادآور شد: انتقال آب از عمان به استان در شرف انتخاب مشاور برای  انجام مطالعات طرح است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی گفت: از دریای عمان در صورت تامین اعتبار پروژه بخشی از پروژه تا سال 1405 تحقق خواهد یافت.

امامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مطالعات طرح انجام نشده است، میزان اعتبار قابل پبش بینی نیست.