به گزارش خبرگزاری برنا جواد خامسان اظهار داشت: داوطلبان در این طرح قرار است آموزش‌های لازم را ببینند که برای مراجعه به درب منازل در 12 مرحله آموزش‌های سرپایی و رو در رو را ارائه کنند.

وی هدف از برگزاری این دوره را آمادگی داوطلبان برای اجرای هر چه بهتر طرح آموزش خانه به خانه خادم دانست. حدود 40 نفر در این طرح شرکت کرده که از این تعداد 24 نفر انتخاب و برای اجرای طرح مورد استفاده قرار می‌گیرند.

خامسان با بیان اینکه خادم به معنای خانواده آماده در مخاطرات است افزود: شعار داوطلبان خادم "ما خدمات را پیش مردم می‌بریم" است. هدف کلی از اجرای طرح خادم جلب مشارکت خانواده‌ها براس یادهی و یادگیری در جهت تحقق جامعه آماده در برابر مخاطرات است.