به گزارش خبرگزاری برنا،در این حکم چنین آمده است به منظور برنامه‌ریزی، کنترل و اجرای بهتر وظایف و ماموریت‌های محوله از سوی وزارت متبوع به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان سرپرست مدیریت توسعه منابع اداره کل منصوب می‌شوید. امیداست با تعهد و تجربیاتی که در شما سراغ دارم نسبت به انجام وظایف سازمانی پس از هماهنگی با اینجانب و همراهی با سایرمدیریت‌های اداره کل اقدام کنید. توفیق روزافزون شما را در راه خدمت به مردم شریف منطقه ازخداوند متعال خواستارم.

پیش از این سیدامید حسینی سمت مدیریت توسعه منابع این اداره کل را بر عهده داشت که  در حکمی از سوی استاندار خراسان جنوبی به سمت مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان جنوبی منصوب شد.