به گزارش خبرگزاری برنا ، علیرضا نصرآبادی ظهر امروز در بازدید از سازه‌های منابع طبیعی خراسان جنوبی در بیرجند از ذخیره سازی 30 میلیون متر مکعب آب در پشت سازه‌های منابع طبیعی خراسان جنوبی خبر داد و اظهار کرد: این آبها در پشت حدود 300 بند خاکی، ذخیره 30 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های منابع طبیعی، هزار بند گابیونی و 700 بند سنگ ملاتی ذخیره شده است.

وی افزود: مقدار آب‌های ذخیره شده در پشت این سازه‌ها پارسال 12 میلیون متر مکعب بود که امسال بیش از 2 برابر افزایش دارد.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی بیان کرد: در بارندگی‌های هفته گذشته در شهرستان قاین 59 میلی‌متر، سربیشه 46 میلی‌متر، سرایان 45، زیرکوه 35، خوسف 33، بیرجند 19، فردوس 15، درمیان 12، طبس 8، بشرویه 5 و نهبندان یک میلی‌متر باران باریده است.

وی افزود: یکی از راه‌های استفاده از آب باران و البته مهار سیل در مناطق خشک و کویری همانند خراسان جنوبی احداث بندهای ذخیره‌ای خاکی، سنگ و ملاتی است.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: این بندها با هدف ذخیره آب و بهبود وضع مراتع، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، استفاده بهتر از مراتع و کنترل سیلاب و رفع مشکل فرسایش خاک احداث می‌شوند.