به گزارش خبرگزاری برنا،آنچه پیداست با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، شکاف میان اصولگرایان و همچنین عدم وجود گزینه ای قدرتمند و مطرح از ایشان باعث شده بیشتر تلاش اقتدارگرایان از پیش باخته ی انتخابات ریاست جمهوری، معطوف به انتخابات پیش روی شوراها باشد تا بلکه در این میان عرض اندامی کنند و با تمرکز بر این مقوله حداقل برگه برنده ای داشته باشند؛ از سوی دیگر با توجه به عملکرد مثبت دولت تدبیر و امید در بسیاری از عرصه ها و همچنین عملکرد خوب و فعال نماینده عالی این دولت در خراسان جنوبی در خصوص توسعه استان، مردم به خوبی به ضرورت حمایت از این دولت جهت تداوم برنامه های کلان دولت واقف اند.

از طرفی اعتدالگرایان و اصلاح طلبان در خراسان جنوبی به محک تجربه و عقل به این نتیجه رسیدند که در انتخابات پیش روی باید با هم یکپارچه و یکصدا باشند که البته ساز و کار این قضیه هم در قالب شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان  تعریف شده و حامیان دولت هم در انتخابات ریاست جمهوری متحد خواهند بود و هم با ارائه یک لیست واحد در انتخابات شوراها ظاهر خواهند شد.

در این میان عده ای از جبهه مخالف که اقبال مردم به حامیان دولت را می بینند، برای غبار آلود کردن فضا به هر مستمسکی چنگ می اندازند و زمین سیاست را به آسمان قداست دین می دوزند تا بلکه در این میان به مراد دلشان برسند. آنچه مسلم است هدف افراد یا گروههایی که با طرح اینچنین هیاهویی قصد تخریب چهره دولت و خادمان مردم را دارند نه از این بابت است که دغدغه دین و دغدغه مردم دارند، بلکه از این جهت است که درد انتخابات و عدم اقبال مردم آزارشان میدهد و با این قبیل تلاش ها سعی در فرافکنی و اتلاف انرژی از مدیریت استان را دارند.