به گزارش خبرگزاری برنا، عباس لامعی اظهار کرد: در حال حاضر 14 پایگاه اسکان نوروزی در 12 شهرستان استان آماده استقبال از میهمانان نوروزی استان می باشند.

وی با اشاره به تجهیز یک هزار و 148 کلاس درس در قالب ویژه، نوع الف و ب، تصریح کرد: در سال گذشته قریب 260 میلیون تومان برای تجهیز پایگاه های ستاد اسکان آموزش و پرورش استان هزینه شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 17 هزار و 400 خانوار فرهنگی و غیرفرهنگی در پایگاه های اسکان نورزی آموزش و پرورش پذیرش شدند، ادامه داد: ثبت نام ستاد اسکان آموزش و پرورش استان از سوم اسفندماه آغاز شده و تا 22 اسفند سال جاری ادامه دارد.

لامعی با اشاره به اینترنتی بودن ثبت نام ستاد اسکان آموزش و پرورش خراسان جنوبی، اضافه کرد: وب سایت ستاد اسکان آموزش و پرورش خراسان جنوبی، به آدرس www.eskan.medu.ir  برای ثبت نام میهمانان نوروزی در نظر گرفته شده است.