به گزارش خبرگزاری برنا،عفت خسروی زادانبه گفت: مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران « ایسپا» در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره‌گیری از مشارکت و دیدگاه‌های شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه‌های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است. 

وی اظهار کرد: اصول بنیادین و اساسی ایسپا در طراحی و اجرای فعالیت‌های پژوهشی و نظرسنجی، تاکید بر بکارگیری معیارهای دقیق علمی و فنی، رعایت و حفظ موضع بی‌طرفی در قبال مسایل و موضوعات مورد بررسی، استفاده از پشتوانه اعتماد مسئولان و مردم به نهاد ارزشی جهاد دانشگاهی و استفاده از نیروهای جوان، مستعد دانشگاهی و تکیه بر خلاقیت‌های جهادگرانه آنان در فعالیت‌های تحقیقاتی است.

مدیر مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی استان عنوان کرد: شعبه خراسان‌جنوبی در حال حاضر از توانایی حرفه‌ای مطلوبی در اجرای بررسی های پیمایشی در سطح استان بر خوردار است، به گونه‌ای که بهره‌گیری از چنین پتانسیلی در اجرای طرح‌های پژوهشی، این شعبه را قادر ساخته است که با کمترین هزینه در کوتاه ترین زمان و همچنین با بیشترین دقت نسبت به اجرای طرح‌های پژوهشی اقدام کنند. 

خسروی با اشاره به اینکه این شعبه علاوه بر آموزش پرسشگران جهت ارتقاء و بهبود کیفی و کمی گروه‌های پرسشگر به تشکیل کمیته‌های مختلف پرداخته تا بتواند بیشتر برنحوه پرسشگری و گردآوری اطلاعات نظارت داشته باشد، بیان کرد: کمیته‌ها عبارتند از کمیته علمی، کمیته فنی، کلاس‌های آموزشی، نظام کنترل فعالیت پرسشگران، نظام توبیخ و تشویق پرسشگران و فرایند تعامل پرسشگران. 

وی با بیان اینکه ثمره فعالیت جهادگران دانشگاهی در ایسپای استان اجرای بیش از  110 طرح نظرسنجی در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف استانی و ملی است که از نتایج این بررسی‌ها طیف وسیعی از نهادها و سازمان‌های تصمیم‌ساز در بخش دولتی و شرکت‌های خصوصی  بهره مند شده‌اند. 

مدیر مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی استان یکی از عرصه‌های ویژه فعالیت ایسپا، نظرسنجی‌های انتخاباتی است، یادآور شد: این بررسی‌ها در ایام برگزاری انتخابات با تکیه بر منابع داخلی و صرفاً به قصد توسعه دانش فنی و پیش‌بینی بی طرفانه تحولات آتی در زمینه سنجش و شناخت رفتار انتخاباتی اجرا می‌شود.