به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان جنوبی؛  اولین کمیته تخصصی مشارکت های اجتماعی ذیل ستادساماندهی امورجوانان خراسان جنوبی به ریاست مهران سرپرست مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی و به دبیری مهرورمعاون امور جوانان اداره کل در خانه جوان با سه دستور کار برگزار شد.

مهرور نیز با بیان اینکه جامعه به سمت و سوی حرکت های مشارکتی پیش می رود عنوان کرد: این موضوع با تاسیس سازمان های مردم نهاد براساس نوع فعالیتشان پیگیری می شود. وی با اشاره به اینکه این سازمان ها به عنوان بال های دولت می توانند در جامعه فعالیت کنند افزود: حضور جوانان و اعتماد دولتمردان به جوانان بیشتر شود مطئنا در جامعه تاثیرگذار خواهد بود.

معاون امورجوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: با شبکه سازی در سازمان های اجرایی استان در نظرداریم شبکه سازی کنیم تا تاثیر بسزایی داشته باشد.

موازی کاری ممنوع

مهران سرپرست مدیرکل ورزش جوانان خراسان جنوبی نیز در این جلسه بیان کرد: تیکه گاه قالب خراسان جنوبی بر دولت است.وی با اشاره به اینکه در حوزه اعتبارات در ردیف های آخر هستیم افزود: ما باید سهم تولید ناخالص داخلی را در استان بیشتر کنیم.

سرپرست با بیان اینکه حجم سرمایه گذاری خارجی با نیاز های استان هنوز فاصله دارد بیان کرد: لازمه توسعه اقتصادی؛ توسعه اجتماعی است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی به کارکرد های حوزه اجتماعی اشاره کرد و گفت: ایجاد خورده فرهنگ ها؛ فرهنگ جامعه را شکل می دهد.

سرپرست ادامه داد: دستگاه های اجرایی ما به دبنال تولید ابزار هستند و به همین دلیل دستگاه های نظارتی ما به همین تولید ابزار دقت دارند نه به اهداف.

وی تصریح کرد: ارتقاء مشارکت های اجتماعی، ورزش همگانی خیلی نگاه سرمایه ای ندارند.وی بیان کرد: دولت به سازمان های مردم نهاد نیاز دارد و قرار است که همین سازمان ها  ماموریت های دولت را انجام دهند.

هویت بخشی به جوانان

سرپرست خواستار اصلاح نگاه فرهنگی و اجرایی به سازمان های مردم نهاد شد و تاکید کرد: سیاست های کلی اداره بر مبنای معرفی سازمان های مردم نهاد به مردم و مدیران دستگاه های اجرایی است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: مسئولیت های اجتماعی باید در جامعه نهادینه شود و دستگاه های اجرایی همچون آموزش و پرورش نقش بسزایی در تحقق این هدف دارد.

وی با تاکید براینکه هر کدام از ستادهای دولت کار تخصصی خود را انجام می دهند عنوان کرد: ما از دستگاه های اجرایی تقاضا پول نداریم و ضروریت حضور شما در 8 کمیته ذیل ستادساماندهی امورجوانان است.

سرپرست گفت: تنها هدف این کمیته ها اهمیت به جوانان، هویت بخشی به آنها است و هدف دیگر این 8 کمیته هزینه کرد منابع دستگاه های اجرایی در حوزه جوانان با یک هدف است و طبق ضوابط آن دستگاه اجرایی عمل شود. وی با تاکید براینکه هدف اصلی ما دستگاه های اجرایی و فلسفه کمیته های تخصصی برنامه ریزی جمعی برای جامعه هدف ، زمان و هدف است که دچار موازی کار نشویم. مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: برای هر کمیته نماینده انحصاری از دستگاه های اجرایی داشته باشند تا برنامه جامع و کاملی برای سال اینده تدوین شود.

تاسیس 30 سمن در خراسان جنوبی تا پایان سال

وی از تاسیس 30 سازمان مردم نهاد تا پایان سال در استان خبر داد و بیان کرد: برای آموزش مربیان سرمایه گذاری خوبی شده است که سهم خراسان جنوبی 30 مدرس است. او از اعتبار 200 میلیون تومانی در حوزه استارآپ ها خبر داد و خاطرنشان کرد: دو طرح ملی با اعتباری بالغ بر 550 میلیون تومان در خراسان جنوبی اجرایی خواهدشد.وی خاطرنشان کرد: جوان خلاق؛ ایران پیشرو، کارآفرینان برتر ایران به استان سفر خواهند کرد و این طرح در شرق کشور در خراسان جنوبی انجام خواهدشد.

وی بیان کرد: برای حوزه های مسکن، ازدواج، هویت، شغل جوانان آمار و تصمیماتی گرفته شده است که به زودی در ستاد ساماندهی امور جوانان آمارهای تکان دهنده ای در حوزه هویت جوانان به استان ارائه خواهد شد.

مصوبات کمیته تخصصی

اولین کمیته تخصصی مشارکت های اجتماعی ستادامورجوانان خراسان جنوبی 4 مصوبه داشت که مقررشد طرحی از سوی سازمان های مردم نهاد فعال محیط زیست برای دهه فجر تدوین شود. دومین مصوبه ایجاد بانک اطلاعاتی سمن های فعال در استان و معرفی نمایندگی دستگاه های اجرایی به صوررت انحصاری به کمیته ها سومین مصوبه بود و آخرین تصمیم این کمیته شبکه سازی سمن ها خراسان جنوبی برای جلوگیری از موازی کاری مصوب شد.