به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان جنوبی، مراسم 22 بهمن 97 با حضور حداکثری مردم در مرکز استان با حضور نماینده ولی فقیه، وزیر اطلاعات، استاندار و مقامات استانی و اجرایی و نظامی انتظامی و لشکری در میدان قدس برگزار شد. 

حجت الاسلام، وزیر اطلاعات، در جمع مردم  شهرستان بیرجند گفت: بیرجند شهر عالمان وارسته و عالمان برجسته است.

وی یا اشاره به اینکه همزمانی انقلاب با دهه فاطمیه ادامه راه حضرت فاطمه زهرا است، بیان کرد:  فاطمه زهرا و خانواده خود را نداشتن بلکه دین اسلام دغدغه اوست.

وی با تاکید براینکه  یا حضرت فاطمه زهرا دین اسلام را زنده کرد و گفت: امام خمینی هم در زمانی به جنگ سلطنت طاغوت رفت که تنها بود. علوی بابیان اینکه حوزه  ها یکی از مراجع مبارزه بود ادامه داد: بیشترین موقعیت در دست سوسیالیسم ها بود و در دانشگاهم شرایط پاسخ به مبارزه نبود.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه هیات موتلفه اسلامی تشکیل شد و امام بازاریان را به میدان آوردند، افزود: امام با فریادهایی خود حوزه را وارد میدان کردند. 

وزیر اطلاعات بیان کرد: تا قبل از امام هر  مبارزه ای صورت گرفت خطاب شاه نبود. 

وی تاکید کرد: امام از همان اول خطاب به شاه هشدار داد و به شاه گفت که کاری نکن که همچون پدرت تو را از کشور بیرون کنیم. وزیر اطلاعات با اشاره اینکه  نگذاشتن که شعله انقلاب بخوابد افزود: ریشه انقلاب در قرآن است و هیچ پیروزی جز سرمایه گذاری نیست.

علوی بیان کرد: انقلاب ها فاز سیاسی و نظامی بودند و امام هیچ حسابی روی نظامی ها باز نکرد  و ارتش را برای مردم و مال مردم می دانست.

علوی گفت: امام به ارتش اعتماد داشت و همه را ازخود دانستند و خود را از مردم دانستند. وی تاکید کرد: حضور همیشه مردم در صحن های انقلابی توطئه های دشمنان را خنثی کرد. علوی بیان کرد: امروز ملل مسلمان و دیگر نقاط چشم به ایران اسلامی دوختند و این چنین ایران اسلامی جشن چهلمین سالگرد پیروزی خود را جشن می گیرد. 

علوی بیان کرد: ایران مردمی مقاوم و انقلابی دارد که باپشتوانه همین مردم پرچم کشور عزیزمان را به امام زمان برساند.