به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، صبح امروز علی اربابی مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی به همراه معاون و مدیر روابط عمومی اداره کل میهمان خبرگزاری برنا واقع در خانه جوان مرکز استان بود و از خانه جوان و خبرگزاری برنا بازدید کرد.

در این نشست صمیمی علی اربابی مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی که برای اولین بار به خانه جوان آمده بود به مطالبه گری و نشاط اجتماعی در جوانان تاکید کرد و افزود: جوانان یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی هستند. وی ادامه داد: وقتی کشوری تصمیم میگیرد سن جوانی را افزایش دهد یعنی جوان و روحیه جوانی برای توسعه زیرساخت های نظام مهم است.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: در سازمان بیمه سلامت درمان جسمی به صورت مطلق دیده شده است که اگر بتوانیم با حوزه پیشگیری، بهداشت فردی و عمومی و حتی حوزه سلامت اجتماعی ورود پیدا کنیم. اربابی با بیان اینکه جوانان شاخصه سلامت هستند بیان کرد: سمت و سوی هدف ما با مجمع جوانان نزدیک است و میتوانیم همکاری های خوبی با یکدیگر داشته باشیم. 

وی با اشاره به اینکه دولت ها براساس سیاست های خاص خود برنامه ها را تدوین می کنند خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در دولت قبل ساخت و ساز ساختمان اولویت بود اما در این دولت سلامت محوریت کار را دارد و نظام جمهوری اسلامی ایران در دنیا بیشترین هزینه را برای سلامت مردم جامعه پرداخت می کند. اربابی با تاکید براینکه نظام ارجاع سلامت و پزشک خانواده یکی از راهبردهای دیگر دولت و نظام است خاطرنشان کرد: صرفه جویی از سوی مردم در حوزه بهداشت و درمان باید اولویت جامعه باشد چرا که اگر صرفه جویی از هم اکنون آغاز نشود این برنامه تعطیل خواهد شد.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با تشریح بر اینکه هیچ منابع مالی نامحدودی وجود ندارد تاکید کرد: چندین وزارت خانه و سازمان تحت مدیریت نظام است و هر کدام از انها نیازمند اعتبارات خاص هستند و اگر در منابع مالی صرفه جویی در  بهره وری کار افزایش و نیروی انسانی متخصص نباشد هزینه های تمام شده را بالا می برد و منجر به کمبود و کاستی در دیگر بخش ها همچون جاده، اقتصاد، اجتماع می شود.

اربابی گفت: در صورت همکاری مردم و پزشکان می توان با پیشگیری و غربالگری جلو خیلی از بیماری ها که هزینه های زیادی بر دوش دولت، مردم و نظام می گذارد را بگیریم و آن را صرفه جویی را در جاده های استان هزینه کنیم تا تصادفات جاده ای کاهش یابد.

مدیرکل بیمه سلامت با ابراز خرسندی از پزشک خانواده در جمعیت روستا ها بیان کرد: اکنون جمعیت روستایی ما وضعیت و همکاری بهتری نسبت به شهرها در این مورد دارند. اربابی با بیان اینکه نظام ارجاع با همکاری دانشگاه علومپزشکی بیرجند در شهر سرایان به صورت پایلوت انجام می شود عنوان کرد: تا پایان سال این طرح در تمام استان اجرایی خواهدشد.

 

IMG_20190612_090218