به گزارش خبرگزاری خراسان جنوبی، معاون آموزشی دانشگاه بیرجند گفت : در آزمون امروز که صبح و عصربرگزار می شود تعداد 3 هزار و 850 شرکت کننده  و در آزمون فردا 2هزار و 207 شرکت کننده با یکدیگر رقابت می کنند. 

آیتی افزود : آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در 6 مکان دانشگاه بیرجند شامل دانشکده علوم، دانشکده ریاضی، دانشکده مهندسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ساختمان آموزشی استاد حسن پور و سالن ورزشی کوثر واقع در پردیس شوکت آباد به مدت دو روز برگزار می شود.

وی گفت: از مجموع 6 هزار و 57 داوطلب شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد، 2 هزار و 807 نفر زن  و 3 هزار و 250 نفر مرد می باشند.