به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، علی تهوری معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی عنوان کرد: در اجرای این طرح که با هدف کنترل قیمت ها و انجام بازرسی های ویژه از واحدهای صنفی و غیر صنفی از 14 اردیبهشت ماه 98 به مدت یک ماه انجام پذیرفت تعداد 6 هزار و 182 مورد بازرسی توسط تیم های بازرسی سازمان صورت پذیرفت که در این بین 110 پرونده تخلف به ارزش 4 میلیارد و 127میلیون و 998 هزار و 459 ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

تهوری خاطر نشان کرد: از محل رسیدگی به شکایاتمردمی مبلغ یک میلیارد و 523 میلیون و 82 هزار ریال به شاکیان برگشت داده شد.وی همچنین افزود: در این طرح 144 گشت مشترک با دستگاه های ذیربط برگزار گردید و بیش از 40 بازرس این سازمان به همراه بازرسان سایر دستگاه ها مشارکت داشتند.