به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی چند ماه پیش ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان طبس حین عملیات گشت و کنترل اجرای مقررات شکار و صید در مناطق این شهرستان موفق به دستگیری دو متخلف شکار و صید شدند. 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس افزود: این متخلفین دستگیر شده بابت شکار غیرمجاز و همچنین حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح شکاری به مراجع قضایی شهرستان تحویل داده شدند. 

حاتمی افزود: رئیس دادگاه عمومی بخش دستگردان با محکوم کردن این دو متخلف، اقدام به صدور حکم جایگزین(ساخت سه آبشخور و سه ماه بذرپاشی در پروژ ههای هلالی در مناطق تحت فرسایش) برای بازدارنگی آنان از هرگونه اقدام مشابه کرد.  

وی بیان کرد: صدور احکام جایگزین حبس، اقدام بسیار مثبتی از قضاوت عادلانه دستگاه قضایی کشور است که برای حمایت از انفال الهی و هم چنین ارج نهادن به زحمات شبانه روزی سبز قامتان محیط زیست این مرز و بوم اجرا می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس یادآور شد: آرای قضایی جایگزین، یکی از ظرفیت‌های بالقوه دستگاه قضایی است که می‌توان از آن در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت‌های زیست محیطی بهر گرفت.