به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، پارسا معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکهسهم خراسان جنوبی از تسهیلات طرح تأمین مالی بنگاههای اقتصادی 220 میلیارد تومان است گفت: این تسهیلات در9 بانک عامل قابل پرداخت است.
پارسا افزود: این تسهیلات در سه بخش تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بازسازی و نوسازی و طرحهای صنعتی نیمه تمام می شود.
وی از واحدهای صنعتی که درخواست استفاده از تسهیلات رونق تولید را دارند درخواست کرد هر چه سریعتر با مراجعه به سامانه بهین یاب به آدرس www.behinyab.ir نام نویسی کنند.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همچنین گفت: برای پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی در فضای کسب و کار ، این واحدهای می توانند در سامانه بهین یاب مشکلات واحد خود را با دستگاههای مربوطه ثبت و پیگیری کنند.