به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، سفر دو روزه استاندار خراسان جنوبی به شهرستان قاین ، مصوباتی را جهت بهره برداری، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی شهرستان قائنات و توابع آن به همراه داشت.
در این سفر مدیر کل ورزش و جوانان استان، ضمن بازدید از مناطق و بخش های مختلف و دیدار با مردم ولایتمدار شهرستان، پای صحبت های مردم به ویژه جوانان ورزش دوست و مطالبه گر نشست و به خواسته های ضروری آنان پاسخ شایسته داد که در پایان بهره برداری، تکمیل و تجهیز 36 برنامه و پروژه ورزشی با حمایت و همراهی استاندار خراسان جنوبی، تصویب شد که در این بین 11 برنامه در بخش نیمبلوک،11برنامه در بخش سده،14 برنامه در بخش مرکزی پیگیری و اجرایی خواهد شد.
احداث 3 مورد چمن مصنوعی در شهرقائن، تیغاب و کرغند،تکمیل 8مورد چمن مصنوعی در نیمبلوک ،اسفدن،آرین شهر، خشک، برکوک،قومنجان،عباس آباد دشت،موسویه،احداث 8 مورد سالن ورزشی در دشت بیاض،نیمبلوک،آرین شهر،خضری دشت بیاض (زورخانه)،نوغاب پسکوه،محله بالا ،محله پایین و سالن سه هزار نفری شهر قائن،تکمیل 9 مورد سال ورزشی اسفدن،کورت سوم اسکواش ،نوغاب حاجی آباد ،بیهود،روم ، زول،بخشداری مرکزی و استخر امید قائن،7 مورد کمک های نقدی و تجهیزات ورزشی به مبلغ 150 میلیون تومان حاصل این سفر بود که به تصویب رسید.