به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، این زمین لرزه ساعت 6:04 صبح امروز درعمق 8 کیلومتری زمین رخ داد.

گفتنی است گزارشی از خسارات احتمالی نرسیده است.

شهرستان سربیشه یکی از شهرستان های مرزی خراسان جنوبی و افغانستان است.