به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی مراسم استقبال از نجمه خدمتی بانوی تیرانداز استان با حضور مهران پور معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان، رییس هیات تیراندازی استان، مسوولین دانشگاه بیرجند و خانواده وی برگزا شد. بانو نجمه خدمتی توانست در مسابقات یونیورسیاد ناپل ایتالیا در رشته تیراندازی میکس تفنگ مقام اول این رشته را به همراه معیار صداقت بدست آورد.

وی اولین المپیک 2020 ایران در جهان است