به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، میرجعفریان معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی نیز در این نشست بیان کرد: بخشی از مشکلات ناشی از شرایط مالی کشور و تحریم هاست، اما همه ماجرا این نیست و باید با همفکری، راهکارها و ظرفیت‌ها را برای خروج از این شرایط شناسایی کرد.

وی افزود: تاکید استاندار نیز بر رفع مشکلات با هم افزایی و همدلی است، در عین حال که باید بدانیم مشکلات یک شبه حل نمی‌شود و باید سختی ها را با هم تحمل کنیم تا از این شرایط عبور کنیم.

میرجعفریان ادامه داد: پرداخت حق و حقوق پیمانکاران وظیفه دولت و از اولویت‌های ماست، اما منابع هم محدود است و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا از منابع محدود، حداکثر استفاده را ببریم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم استان گفت: واژه محروم، زیبنده خراسان جنوبی نیست و استان از هر حیث غنی است. میرجعفریان افزود: منابع خدادادی، معادن و ظرفیت‌های گردشگری خراسان جنوبی بعضاً در دنیا بی نظیر است و همه باید برای معرفی و شناساندن آن تلاش کنیم.