به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، مجمع انتخاب رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان خراسان جنوبی با حضور دهقان دبیر فدراسیون ورزشهای همگانی کشور به ریاست مهران سرپرست مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

 دهقان دبیرفدراسیون ورزش های همگانی کشور در این مجمع بیان کرد:برنامه های ارائه شده توسط هر چهار کاندید نشانگر نگرانی و تلاش آنها برای سلامت مردم استانشان  است ه

وی افزود:تفاوت ورزش همگانی و قهرمانی در این است  که در ورزش های قهرمانی هدف کسب مدال است اما در ورزش همگانی مدال و هدف ما سلامت جسم و روح مردم است همچنین در این ورزش یکی از وظایف ما کم شدن آمار چاقی کم شدن مصرف دارو و دیابت وحفظ نشاط و... مردم است که با تلاش فدراسیون ورزش های همگانی  امکان پذیر خواهد شد وی با توجه به اینکه ورزش همگانی ملزم تلاش همه جانبه است گفت: همه ارگان ها و نهاد ها می توانندبا حمایت از ورزش همگانی گامی  در جهت حفظ سلامت مردم بردارند وی همچنین تاکید کرد که رسانه ها باید مدام از روسای هیآت گزارش عملکرد بخواهند که دراخر شاهد نتیجه خوبی در بهبود عملکرد هیات ها بخصوص ورزش همگانی باشیم.

 

ورزش همگانی برای محدوده جغرافیایی و محدوده سنی و موقعیت اجتماعی جایگاهی وجود ندارد 

 

مهران سرپرست مدیرکل ورزش و جوانان نیز در این مجمع بیان کرد: در حوزه ورزش همگانی برای محدوده جغرافیایی و محدوده سنی و موقعیت اجتماعی جایگاهی وجود ندارد ودرواقع ورزشی است برا همه مردم همچنین دامنه نفوذ و مخاطب پذیری آن مشخص نیست وی با توجه به اقدامات بسیار خوب و حائز اهمیتی که در سنوات گذشته رخ داده بود گفت: مکانسیم و شیوه توزیع اعتبارات نسبت به سالهای گذشته متفاوت شده وگرنه اعتبارت ما 90درصد نسبت به سال 96افزایش یافته  است همچنین ما در سال 97 مبلغ184 میلیون تومان به ورزش همگانی استان اختصاص دادیم که بخش عمده ای از اعتبارات را بین شهرستان ها تقسیم کردیم وی افزود:شهرستان بشرویه 43میلیون و250هزار تومان بیرجند 65 میلیون  خوسف 41میلیون تومان درمیان 32میلیون و 950هزار تومان زیرکوه 43میلیون و100هزار تومان سرایان99 میلیون و500 هزار تومان، سربیشه 42میلیون و750 هزار تومان، طبس 67میلیون تومان قاین 68 میلیون تومان، فردوس41 میلیون و300 هزارتومان، و نهبندان37 میلیون و750 هزارتومان که در مجموع 502 میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته به11 هیئت  شهرستانی بوده است که رشد بسیار زیادی نسبت به سال  97 داشتیم وی همچنین رضایت خود را از عملکرد ورزش همگانی اعلام کرد وگفت : راهکارها بطوردقیق در برنامه راهبردی ما قید شده اگر قرار بر این است که میزان رشد مانسبت به سال قبل 5درصد بیشترشود باید اعلام شود که باچه راهبردی و باچه سیاستی وبا چه عملیاتی و باچه حجمی  و باچه شیوه ای  انجام میگیردوی ما امسال  اعلام کردیم اگر هیئتی تقویم کیفی نداشته باشد اعتبارت استانی و ملی را به ان هیات اختصاص نمی دهیم همچنین هربرنامه برای اجرا نیاز ب عوامل اجرایی دارد که از همه مهمتر فرهنگ برنامه محوری و کار مشارکتی است سرپرست درپایان جلسه بیان کرد:امروزه با توجه به افزایش دانش مدیران بحث تدوین برنامه های راهبردی بهبود یافته اما هنوز هم با مفهوم برنامه محوری بطور کامل خو نگرفته ایم در 11ماه اخیر ما درباره برنامه محوری  زیادصحبت کردیم اما  ممکن است اثربخشی کارهای ما که مبتنی بر برنامه است 100درصد نباشد که ایراد کار در ساختار تشکیلاتی ورزشی ما است وی افزود :ساختار تشکیلاتی ما باید درست شود و روسای هیآت باید نگاه انحصاری داشته باشند

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: