به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، حسن عزیزی مدیرکل جدید ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز در  مراسم تودیع و معارفه هفتمین مدیرکل ورزش و جوانان استان بیان کرد: به قدری آقای سرپرست در این حوزه عمیق کار کرده اند که اینگونه همراهی مردم خراسان جنوبی را به همراه داشته است. وی با اشاره به اینکه با همراهی مردم خراسان جنوبی این چنین کارهای بزرگ صورت گرفته است افزود: از کلیه همکاران و رسانه ها درخواست کمک را دارم.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: