به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، حسن عزیزی مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در دیدار جمعی از مردم شمال شهر بیرجند محله جوادیه که با حضور محمد صادق معتمدیان استاندار و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی بیان کرد: بیش از 5 هزار بلیط رایگان استخر در 8 مسجد شمال شهر بیرجند توزیع شده است.

وی با اشاره به اینکه در هفته دولت 250 میلیون تومان تجهیزات ورزشی به مردم و جوانان شهر بیرجند اهدا خواهد شد تاکید کرد: برخی از سالن های ورزشی در اختیار ما نیست که در قالب تهاتر برنامه های خدماتی با دیگر دستگاه های اجرایی سالن ورزشی رایگان در اختیار جوانان قرار خواهیم داد.

جوادیه

جوادیه2

جوادیه1

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: