به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، حسن عزیزی مدیر کل ورزش و جوانان استان در این مراسم گفت: از اهداف اداره کل ورزش و جوانان سرمایه گذاری بیش از پیش در بخش ورزش بانوان است، زیرا با نوجه با فاصله کمی که با سطح بالای ورزش کشور در بخش بانوان داریم زمینه رسیدن به نقاط اوج ورزشکاران در این حوزه آماده تر است.
عزیزی ادامه داد: سرمایه گذاری در ورزش بانوان بویژه در سنین پایه نوید بخش آینده روشن در ورزش استان است. وی در پایان نیز از مجموعه اعضا هیات دو ومیدانی استان، مربی و سرپرست تیم اعزامی و حمایت های خانواده ورزش کاران تقدیر کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: