به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، مراسم کلنگ زنی راه آهن بیرجند به یونسی با حضور دکتر سلطانی فر وزیر معین توسعه خراسان جنوبی  و خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی کشور و جمعی از نمایندگان استان برگزار شد.

خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی از عملیاتی شدن وزیر راه خبرداد و بیان کرد: وزیر راه در سه ماه گذشته نسبت به کلنگزنی راه آهن وعده داده بود و اکنون این موضوع مهم امروز انجام شد.

وی با اشاره به اینکه راه آهن بیرجند به یونسی گفت: یکی از مناطق محروم ایران شرق کشور است که رفع محرومیت نیازمند زیرساخت هستیم و ضرورت ساخت راه آهن ملی است.

مدیرعامل شرکت و توسعه زیرساخت بناهای حمل و نقل کشور گفت: در شرق کشور شبکه ریلی و جاده ای بسیار ضعیفی دارد که با توجه به بندر چابهار نیازمند تکمیل هر چه سریعتر این راه آهن هستیم تا به کشور افغانستان متصل شویم.

وی خاطرنشان کرد: افغانستان از سه شبکه و پاکستان و ترکمنستان به این شبکه ریلی متصل خواهند شد و راه آهن شرق کشورر بین المللی است.

وی گفت: طبق برآوردها 20 میلیون بار معدنی از راه آهن استفاده خواهد شد و در سند توسعه کشور معادن خراسان جنوبی و شرق کشور یکی از مهم ترین منافع ملی خواهد بود. وی بیان کرد: محدوده چابهار به زاهدان هم پیشرفت فیزیکی به 60 درصد زیرساختی و 40 درصد پیشرفت کلی پروژه است که مبلغ 300 میلیون دلار طبق دستور مقام معظم رهبری به این قطعه تخصیص داده خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: