حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در همایش روز ملی روستا و عشایر در خراسان جنوبی شهرستان بیرجند. در حاشیه این همایش جهانگیری از نمایشگاه دستاوردهای دستگاه های اجرایی در حوزه روستا و عشایر بازدید کرد.

لینک کوتاه خبر