به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، مهدی قمری رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای استان بیان کرد: تیم پهلوانی و زورخانه ای استان در رده جوانان، جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور، به اصفهان اعزام می شوند.

او ادامه داد: در این مسابقات که از 16 لغایت 20 مهرماه برگزار می شود، امیر حسین کهن مرشد استان و علی اصغر اکبری، ابوالفضل نوفرستی، مصطفی احمدی، مرتضی حاجی آبادی، مجتبی مصلحی، امیر حسین کاردان، امیر حسین دهقان، کاوه کرمانی، مهدی کلنگی خواه، امیر حسین کیوان زاده، عارف جواهری، امیر حسین دهقان و مجتبی خرم روز به مربیگری آقایان مجتبی آهنی و علی مقیمی حضور خواهند داشت.