به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، مسابقه نقاشی کودکان به بهانه روز جهانی کودک در خراسان جنوبی برگزار شد.

محمدرضا قلاسی مود رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری بیرجند بیان کرد: در راستای مسئولیت های اجتماعی شهرداری بیرجند به صورت ماهانه و مناسبتی برنامه های را در حوزه نشاط اجتماعی برگزار می کنیم.

وی با اشاره به اینکه مسابقه نقاشی کودکان به بهانه روزجهانی کودک در پارک پرفسور معتمدنژاد بیرجند برگزار شد افزود: این مسابقه در سه جوزه کودک مهروبون، پلیس مهربون و بچه ها با عاشورا برگزار شد و مورد استقبال خانواده ها قرار گرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: