به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، مهدی قمری رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و پهلوانی استان گفت: در ادامه مسابقات مناطق هفت گانه کشوری در رشته های انفرادی امیرحسین کیوان زاده مقام اول چرخ چمنی ۸۰ تا ۹۰ ، مهدی کلنگی خواه مقام اول میل بازی ۹۰+ ، کاوه کرمانی مقام دوم چرخ چمنی ۶۰- ،  امیرحسین کاردان مقدم مقام دوم کباده ۶۰ تا ۷۰ و مقام سوم  سنگ ۶۰ تا ۷۰را کسب کردند.

وی ادامه داد: در این مسابقات 295ورزشکار در قالب ۱۵ تیم از استان های اصفهان، کردستان، یزد، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، اردبیل، خراسان رضوی، کرمانشاه، کرمان، سمنان، همدان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس، مازندران، گلستان، قم و مرکزی در ورزشگاه انقلاب خمینی شهر اصفهان به رقابت پرداختند.