به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، طی پیگیریهای محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی و دستور دکتر سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، طی بخشنامه ای از سوی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، تیم های ورزشی و ورزشکاران استان، از پرداخت ورودی مسابقات قهرمانی کشور در سال 98، معاف شدند.

 

 
 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: