به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی؛ نشست حیدری مدیر کل امور ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مسئولین انجمن ها و هیأت های ورزش کارگری خراسان جنوبی برگزار شد.

در این نشست مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به اهمیت توجه به مقوله ورزش و به خصوص ورزش همگانی در تقویت بنیه روحی و جسمی کارگران و افزایش راندمان کاری آنان تاکید کرد و افزود: توجه به امر ورزش مطابق فرمایش مقام معظم رهبری "وظیفه اصلی دولت و مسئولان ورزش کشور این است که اشتیاق به ورزش و روح ورزشکاری و ورزش خواهی را در مردم زنده کنند"؛ بایستی در اولویت برنامه های متولیان امور ورزشی قرار بگیرد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان متولی ورزش کارگری کشور بایستی این مهم را سرلوحه کار خود قرار داده و ما در استانها نیزبه دنبال اجرایی کردن این امر هستیم.

رکنی از آمادگی اداره کل جهت حمایت از تیم های ورزشی بانوان جهت اعزام به مسابقات ورزشی کارگران خبر داد و گفت: با توجه به وجود امکانات ورزشی در مرکز استان، اداره کل آمادگی دارد میزبانی مسابقات کشوری ورزش کارگری را نیز به عهده بگیرد.

 

 نگاه ارزشی مقام عالی وزارت را به مقوله ورزش، فرصتی برای تقویت و ترویج فرهنگ ورزش

 

حیدری مدیر کل امور ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نگاه ارزشی مقام عالی وزارت را به مقوله ورزش، فرصتی برای تقویت و ترویج فرهنگ ورزش دانست و گفت:انتصاب مشاور ورزش کارگری توسط وزیر محترم برای اولین بار، نشان از توجه عمیق ایشان به موضوع ورزش دارد. وی افزود: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، ورزش خانوادگی و همگانی است که می تواند موجب کاهش بسیاری از بیماری ها و افزایش راندمان کاری در بین جامعه کار و تولید شود.

مدیر کل امور ورزشی وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی بیان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی ورزش کارگری در کشور، به دنبال کاهش آسیب های شغلی که ممکن است به دلیل حجم کار و عدم رعایت استاندارد های لازم بر کارگر تحمیل شود، است و سعی در انجام حرکات اصلاحی در قالب ورزش برای کاهش مضرات کار می باشد.

حیدری هدف از برگزاری مسابقات کارگری را اول ایجاد روحیه نشاط و سرگرمی و بعد شرایط رقابتی برای تقویت انگیزه های فردی دانست و افزود: در ستاد سعی بر این است تا با تدوین تقویم مدون مسابقات ورزشی در ابتدای سال، برنامه ریزی دقیق برای حضور ورزشکاران کارگر صورت گرفته تا ورزشکاران در رشته های مختلف و از استانهای مختلف شرایط حضور در مسابقات را پیدا کنند.

مدیر کل امور ورزشی وزارت کار گفت: فدراسیون ورزش کارگری، فدراسیونی صنفی است و وابستگی اعتباری به وزارت ورزش و جوانان نداشته و ردیف بودجه ای نیز ندارد و هزینه های فدراسیون از سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین می شود.وی افزود: ما در مرکز به دنبال حمایت از استانهای کمتر برخوردار با نگاه ویژه به خراسان جنوبی هستیم.

 

مهمترین مشکلات ورزش کارگری در خراسان جنوبی

تداخل زمان برگزاری مسابقات ورزشی کارگران و دیگر مسابقات کشوری، کمبود اعتبارات برای فعالیت های ورزشی و حضور در مسابقات داخل و خارج از استان، عدم ارسال به موقع تقویم سالانه مسابقات کارگری، کمبود مجموعه های فرهنگی و ورزشی ویژه کارگران در شهرستانهای استان به خصوص شهرستان طبس با توجه به تعداد زیاد کارگران و افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در شهرستان، فقدان اسپانسر برای حضور ورزشکاران کارگر در مسابقات، فقدان اعتبارات ویژه برای ورزش بانوان کارگر و درخواست میزبانی استان برای برگزاری مسابقات ورزشی از مهمترین موضوعات مطرح شده از سوی روسای هیاتهای ورزش کارگری استان در نشست با مدیر کل امور ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.