به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، شب گذشته نشست ستاد توسعه شهرستان نهبندان به ریاست محمد صادق معتمدیان استاندارخراسان جنوبی و جمعی از مدیران کل و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

استاندارخراسان جنوبی با اشاره به ارزشمند بودن سفر سال‌های پیش مقام معظم رهبری و دستور صدور سند توسعه شهرستان نهبندان اظهار کرد: با گذشت قریب ۱۴ سال از سفر مقام معظم رهبری به این شهرستان و علیرغم تهیه سند توسعه آن، متاسفانه طی سال‌های گذشته اقدام شایع و ملموسی در خصوص رفع محرومیت از این شهرستان انجام نگرفته است لذا ضرورت دارد مدیران استانی و شهرستان به اجرایی شدن سند توسعه شهرستان توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی افزود: حرکت در مسیر توسعه شهرستان نهبندان که از مطالبات گذشته مقام معظم رهبری است، اکنون برای ما یک تکلیف شرعی است و باید مدیران شهرستان بخصوص فرماندار شهرستان با رایزنی، پیگیری، جذب اعتبارات، هم‌افزایی و هماهنگی با سایر دستگاه‌های اجرایی تخصصی و بر پایه برنامه‌های اجرایی مشخص و پروژه محوری حرکت کنند.

فرماندار نهبندان هم در این نشست گزارشی از وضعیت و میزان پیشرفت اقدامات و سند توسعه شهرستان ارائه کرد و مدیران دستگاه‌های تخصصی از جمله راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و گردشگری، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بنیاد مسکن گزارشی از اقدامات اجرایی و برنامه‌های پیش روی مجموعه خود در راستای اجرای سند توسعه شهرستان نهبندان را بیان کردند.