به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی ، صبح امروز حسن عزیزی مدیرکل ورزش و جوانان استان با خسرو ارتقایی مدیرکل دفتر فنی و نظارت بر اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان کشور دیدار کرد.

در این دیدار "حسن عزیزی" ضمن ارائه گزارشی از وضعیت زیرساخت ها و پروژه های نیمه تمام ورزشی در مرکز و شهرستان های استان خراسان جنوبی" خواستار تخصیص اعتبار جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی شد و خاطرنشان کرد؛ با توجه به مطالبات پیمانکاران و اینکه برخی از این پروژه ها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند چنانچه اعتبارات به موقع تخصیص پیدا نکند پروژه ها دچار فرسایش خواهد شد. 

در این سفر مقررشد ضمن دیدار با استاندار خراسان جنوبی و بررسی وضعیت از نزدیک پروژه ها را بازدید و با توجه به اولویت تکمیل پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند در خصوص تخصیص اعتبار از منابع ملی و مذاکره با مجموعه استانداری و سازمان مدیریت برنامه ریزی استان در خصوص مساعدت در اختصاص اعتبارات استانی اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. مدیرکل ورزش و جوانان استان بیان کرد: با توجه به تفیض اختیار دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در بحث توزیع اعتبارات پروژه های عمرانی به مهندس ارتقایی تصریح کرد؛ این سفر می تواند دستاوردهای خوبی را در مباحث عمرانی به همراه داشته باشد و امیدواریم با نگاه مثبت و ویژه ایشان بتوانیم قدم های خوبی را در راستای تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی برداریم.