به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، حسن عزیزی مدیرکل ورزش و جوانان استان  با رئیس فدراسیون روستایی و بازی های بومی و محلی کشور دیدار و گفتگو کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در این دیدار ضمن تقدیر از مساعدت های مجموعه فدراسیون و حمایت از هیئت استان گفت: با توجه به وجود زیرساخت‌های ورزشی و استعداد های بالقوه در مناطق روستایی استان مجموعه اداره کل ورزش و جوانان آمادگی میزبانی از رویدادهای مختلف منطقه‌ای و کشوری در تمامی رشته های ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی را دارد. حسن عزیزی با توجه به اینکه حدود ۴۲ درصد جمعیت استان با جمعیتی بالغ بر ۳۱۰ هزار نفر در روستاها ساکن هستند بیان کرد: استعدادهای خوب ورزشی در این حوزه‌ها وجود دارد خواستار توجه و حمایت ویژه مجموعه فدراسیون از استان و راه‌اندازی خانه‌های ورزش روستایی و کمک به توسعه زیر ساخت های ورزشی در روستاهای خراسان جنوبی هستیم.
 
وجود ظرفیت‌های خوب ورزشی ٬ تعامل و همدلی در مجموعه مدیریتی استان

جعفری رئیس فدراسیون ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی کشور ضمن تقدیر از همکاری مجموعه اداره کل ورزش و جوانان استان از هیئت روستایی و بازی های بومی و محلی ابراز امیدواری کرد و گفت: با توجه به وجود ظرفیت‌های خوب ورزشی ٬ تعامل و همدلی در مجموعه مدیریتی استان و نگاه مقام عالی وزارت به استان های کمتر توسعه یافته و مرزی کشور ٬در آینده نزدیک شاهد برگزاری جشنواره های ورزشی در رشته های مختلف ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی در استان باشد. جعفری در این خصوص تصریح کرد: مسابقات منطقه‌ای شرقی کشور در تقویم ورزشی فدراسیون گنجانده شده و در استان خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ رئیس فدراسیون ورزش های روستایی و بازیهای بومی محلی کشور که در ابتدای سال جاری به استان خراسان جنوبی سفر کرده است و از نزدیک بازدیدی از روستاهای استان به ویژه مناطق مرزی انجام و در این خصوص قول مساعدت و حمایت ویژه از ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی را داد و مقرر شد ٬ با توجه به وجود استعدادهای ورزشی بالقوه در این مناطق المپیاد درون استانی در تمامی رشته های ورزشی زیر مجموعه فدراسیون٬ به منظور کشف و پرورش استعدادها در خراسان جنوبی برگزار شود.