به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قائنات بیان کرد: در برگزاری مسابقات جام خوشه چین منطقه 5 کشور هم اکنون مسابقات هفت سنگ مهارتی در سالن ورزشی عفاف شهرستان قائنات پایان یافت.

نتایج اخذ شده به شرح زیر می باشد:

مهدیه رضوی از خراسان رضوی مقام اول

مهدیه میر از سیستان وبلوچستان مقام دوم

زینب مظفری از خراسان جنوبی مقام سوم