به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی،  محسن قطبی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قائنات از نتایج رقابت ها نوبت صبح مسابقات بانوان جام خوشه چین منطقه 5 کشور خبرداد و بیان کرد:  نتایج کسب شده رقابت های فوتسال و والیبال در نوبت صبح امروز در سالن های آزادی و غدیر به شرح زیر می باشد:

سالن آزادی مسابقات والیبال

خراسان شمالی 2-سیستان و بلوچستان 0

یزد 2 -خراسان رضوی 0

سیستان وبلوچستان 2 -خراسان جنوبی 0

خراسان رضوی 2 -کرمان 1

سالن غدیر مسابقات فوتسال

خراسان جنوبی 4 -کرمان 3

خراسان رضوی 14 -یزد 0

کرمان 3 -خراسان شمالی 0

سیستان و بلوچستان 0 -یزد0

خراسان جنوبی 4-خراسان شمالی .

خراسان رضوی 8-سیستان وبلوچستان