به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، شب گذشته حجتی مدیرکل دفتر توسعه ورزش های روستایی وزارت ورزش و جوانان به همراه حسن عزیزی مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با کریمی فرماندار شهرستان قائنات دیدار کردند.

کریمی فرماندار شهرستان قائنات بیان کرد: قائنات را دومین شهرستان برزگ روستایی استان دانست و عنوان کرد: متوسط جمعیت روستایی ما 44 درصد از 120 هزار جمعیت شهرستان است.

وی از حجتی خواستار رونق ورزش در روستاها شد و عنوان کرد: 8سال شده که 3 سالن در این شهرستان عملیات اجرایی آن آغاز شده است که هنوز به اتمام نرسیده و خواستار اتمام آن هستیم.

فرماندار شهرستان قائنات خاطرنشان کرد: 30 خانه ورزش در شهرستان نیازمند تجهیز و نوسازی ادوات ورزشی است و خواستار ترویج ورزش و نشاط اجتماعی در حسینه ها و هیات مذهبی هستیم.

وی از بهره برداری 7 زمین چمن مصنوعی در این شهرستان خبرداد و بیان کرد: 5 زمین چمن نیازمند تکمیل است.

کریمی گفت: 26 هزار جمعیت دانش آموزی شهرستان است و فقر فضای ورزشی در مدارس بیداد می کند. وی یادآورشد: زمینی در دهشک است که می توان بهترین امکانات را ساخت که متقابلا عزیزی مدیرکل ورزش و جوانان عنوان کرد: این موضوع در اولین اولویت ما در شهرستان و استان قرار خواهد گرفت.