به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، رمضانی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سرایان بیان کرد:خراسان جنوبی قهرمان رقابت های جام خوشه جین منطقه ۵ کشور در بخش برادران شد.

وی با اشاره به اینکه رقابت های جام خوشه چین منطقه ۵ کشور در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی خراسان جنوبی " شهرستان های سرایان و قاین با حضور شش استان کشور برگزار شد عنوان کرد: در این دوره از رقابت ها خراسان جنوبی قهرمان و تیم های استان های کرمان و خراسان رضوی به ترتیب مقام های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.