به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، دومین دوره انتخابات مجمع سمن های جوانان خراسان جنوبی امروز با حضور رضا ترنیان ناظر انتخابات وزارت ورزش و جواناندر سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی برگزار می شود.

در این دوره از انتخابات 12 کاندید و 33 عضو که حق رای دارند در این مراسم حضور خواهند یافت.

مجمع سمن‌های جوانان استان  نقطه عطفی برای فعالیت تشکل های جوان استان است که در فرآیندهای تصمیم ‌سازی شرکت و در انجام کارهای مربوط به حوزه جوانان به طور موثر ورود پیدا کنند. .خراسان جنوبی در دور اول انتخابات مجمع ملی توانست از بین 31 استان جایگاه 13 را به خود اختصاص دهد که نماینده استان به عنوان عضو علل البدل مجمع ملی انتخاب شد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: