نمایش ماندن منتخب شرق کشور از خراسان جنوبی در جشنواره ملی آر-خ به بازیگری خانم سمیه مودی و پوریاشکیبایی به کارگردانی ایمان گلرو و نویسنده مهدی میر باقری

لینک کوتاه خبر