به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، محسن قطبی رئیس اداره ورزش وجوانان قائنات از دهمین دوره تئوری مربیگری درجه سه از پنج شنبه ۷ آذرماه خبرداد و عنوان کرد: این دوره با حضور ۳۵ مربی و با مدرسی دکتر محمد شاهین دکتر معین بنی اسدی،سید علی ترحمی، مسعود مهاجر، محمود آقایی، حسین جره، علی کدخدا، علی تقی زاده و فاطمه محمد پور به مدت ۶۰ ساعت پنج شنبه و جمعه ها تا پایان آذر ماه در دانشگاه پیام نور قائن برگزار خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: