به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، محمد صادق معتمدیان در فرمانداری بیرجند حضور یافت و از نزدیک در جریان روند نام نویسی از داوطلبان قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه تمام امکانات استان برای برگزاری انتخاباتی پر شور فراهم شده است گفت: خراسان جنوبی جزو یازده استانی است که در صورت تایید شورای نگهبان آماده برگزاری انتخابات تمام الکترونیک را دارد.
وی افزود: براورد شده ۱۰ هزار نفر دست اندرکار برگزاری انتخابات در استان باشند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: