دیدار حسن عزیزی مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی باتعدادی از روسای فدراسیون های ورزشی در جهت توسعه ورزش استان انجام شد.

لینک کوتاه خبر