به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، علی صالحی در حاشیه افتتاحیه چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در گفتگو با خبرنگاران عنوان کرد: شهرستان خوسف در چهارمین نمایشگاه ملی صنایع دستی خراسان جنوبی هفت غرفه دارد.

​ رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خوسف گفت: بیش از 80 کارگاه خانگی در حوزه پارچه بافی و 150 کارگاه سنگ های قیمتی در شهرستان خوسف فعال است.

وی با بیان اینکه تعداد دو غرفه در حوزه طرح ملی پارچه بافی مله است، که امسال ثبت ملی شد، افزود: سنگ های قیمتی، گلیم بافی، پارچه بافی و پارچه مله از دیگر رشته های صنایع دستی شهرستان خوسف در نمایشگاه است.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خوسف با اشاره به اینکه شهرستان خوسف هر نمایشگاهی که در سطح استان برگزار شده شرکت کرده است، گفت: رشته سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی حدودا در 50 درصد نمایشگاه ها شرکت داشته است.

وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه ها در بحث معرفی و ارزش افزوده تاثیر دارد، عنوان کرد: شرکت در نمایشگاه ها علاوه بر تبلیغ محصولات، فروش خوبی نیز عاید تولیدکنندگان می شود.

صالحی با اشاره به اینکه از پوستر چهارمین نمایشگاه ملی صنایع دستی که در رشته گلیم بافی تولید شده، رونمایی خواهد شد، بیان کرد: رشته گلیم بافی قدمتی دیرینه دارد و از قدیم الایام در روستاها فعال بوده است.

وی با بیان اینکه بیش از 80 کارگاه خانگی در حوزه پارچه بافی در شهرستان خوسف فعالیت دارند، افزود: 50 کارگاه نیز در حوزه سنگ های قیمتی در روستای خور و بیش از 100 کارگاه نیز به صورت پراکنده فعالیت می کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: